1897-1899 Obres de construcció de la Carretera a Vilassar de Dalt.

A través dels anuncis que la Diputació de Barcelona va publicar al diari " La Dinastia " hem trobat informació de les obres de construcció d’aquesta carretera de Premia a Vilassar de Dalt.

El dia 13 de setembre de 1897 el diari de Catalunya "La Renaixensa" qui diu " se creu que aviat començaran les obres de la projectada carretera de S. Genis de Vilassar a S. Cristobal de Premià que serà costejada amb fons municipals i per alguns propietaris, quin import ja fa temps s’ha reunit."

El dia 8 de juny de 1898 "quedó nombrado el diputado Sr. Casademunt para presidir la subhasta de las obras" El 24 de maig de 1899 la Diputació procedeix al replanteig del camí veïnal de Vilassar de Dalt.

"el dia 9 de octubre de 1899 a las 4 de la tarde se subhastaran en esta Diputacion Provincial las obras de construccion del camino vecinal de S. Gines de Vilassar a Premia , con un presupuesto de 42.220,28 ptas, debiendo depositar una fianza de 2.111,01 y con un plazo de ejecucion de una año."

El mateix diari el dia 23 d’octubre diu que "la Comision de la Diputacion ha adjudicado las obras a D. Antono Rodés Ruiz."