L’edifici de l’Església de Premia de Mar

Tractarem de les dades de la primera construcció, doncs la reconstrucció va ser feta després de la guerra civil (1936-1939), en que va ser quasi enderrocada quedant només els murs d’uns metres d’alçada.

15.12.1798 es va posar la primera pedra de la capella del gremi de marina, o sigui dels pescadors de Premià de Dalt.

20.07.1820 acabades les obres després de la guerra del francès, fins a les grades de l’altar major, on es va fer un mur en espera de poder acabar les obres, autoritzada com a capella pública es va beneir i es celebrà la primera missa. De moment la planta era quadrada.

07.07.1841 Separació com a parròquia independent de Premià de Dalt.

10.06.1854 Es comença la ampliació després de moltes gestions a Madrid, doncs els plànols estaven fets des de 1834. Les obres es van realitzar des de 1854 fins 1860

      1. Amb les ultimes vidrieres i campana instal·lada , va ser beneit el nou temple pel Bisbe.

Va ser de gran ajuda per aconseguir els diners de l’obra, el Diputat a Madrid pel districte de Mataró el Sr. Joan Fèlix Domenech, qui rebia cartes constants de l’Ajuntament de Premià de Mar, regit pels alcaldes Joan Cisa, Josep Fontrodona i Lloveras. Així com del rector de la parròquia Manel Seda.

Relació de les despeses anuals incloent mà d’obra i materials de cada ofici:

1854

Paletes

40.389
1857
Paletes
10.000
1858
Paletes
34.824
1858
Fusteres
2.794
1859
Paletes
23.241
1859
Fusters
5.776
1860

Paletes

12.771
1860
Fusters
1.960
1860
Serrallers
2.231
1860

Vidriers

1.525
1860

Una Campana

4.550
1860

altre campana

3.560
1860
Arquitecte
4.880
 

Sumen en total

148.501

Les aportacions dels habitants del poble varen ser 12.000

Les aportacions del Govern de Isabel II

Real ordre de 27.01.1854

40.000
Real ordre de 01.07.1857
10.000
Real ordre de 22.03.1858
20.000
Real ordre de 12.10.1858
10.000
Real ordre de 27.07.1859
36.501
Real ordre de 05.07.1960
20.000